Jest możliwość zakupienia kratek w formie jak niżej.

Grubość listew 1 cm.

Odstęp między listwami: 2 cm.

Szerokości listew od lewej: 2,5 cm / 4,5 cm / 7 cm

 

Przykładowa donica z kratką o szerokości listwy 7 cm