Donice można wyłożyć folię izolacyjną.

Stosujemy folię izolacyjną fundamentową, która chroni deskę przed kontaktem z ziemią i wodą.